Certifiering

SKOOPI erbjuder ASF som uppfyller vissa krav att bli certifierade enligt SIS specifikation.

Ett certifierat Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF) visar att de har god kvalité. I höst finns det möjlighet för nya företag att delta. 

Kontakt:

Representant för SKOOPI i projektets styrgrupp är Jan Forslund med mail jan@skoopi.coop och tel 0790-744 150

Kolla in de företag som redan certifierat sig!

Här är en film på 4 minuter som beskriver SKOOPIs certifieringsprocess:

SKOOPI:s Certifiering 2021

Frågor & svar

Varför ska vi certifiera oss?

Ni får en ordentlig genomlysning av verksamheten. Kvalitetssäkrar att ni har en bra organisation för att göra goda affärer. Ni säkerställer delaktighet och egenmakt hos era medarbetare. En certifiering blir också en garant gentemot era kunder och samarbetspartners att ni bedriver en sund och livskraftig verksamhet. Ett kvitto på er nyttiga verksamhet att visa för samhället.
Dessutom är det en stor bonus att delaktigheten ökar bland medarbetarna.

Vad kostar det att delta?

Det kostar 6 000 kr exkl moms att delta (ni kan delbetala i två omgångar). Ni behöver även köpa SIS certifieringsdokument för 755 kr exkl moms.

Måste vi vara medlemmar i SKOOPI för att ansöka?

Nej det är inget krav. Ansökan är öppen för alla Arbetsintegrerande Sociala Företag.

Hur får vi tag på SIS-dokumentet?

Ni beställer och köper det från SIS direkt. Här är länk: Ladda ner och köp SIS dokument.

Vår verksamhet är nystartad, kan vi ansökan till certifieringen ändå?

Nej, tyvärr inte. Ni ska ha haft er verksamhet i minst ett år och kunna visa en upprättad och godkänd årsredovisning. Certifieringen bygger på verksamhet ni har genomfört och inte vad ni planerar att göra i framtiden.

Hur lång tid tar det att genomföra certifiering?

Ni får egen handledare från SKOOPI och möts digitalt via zoom en gång/månad i 3 månader (totalt 4,5 h). Handledning sker med grupper om ca 5-6 ASF per tillfälle. Beräkna att processen tar ca 3 månader och mellan 50-100 timmar i eget arbete.

Vem är handledare? Vad har de för kvalifikationer?

Alla handledare har själva genomgått certifiering och blivit godkända för det arbets-integrerande sociala företag de är verksamma inom. De har även gått handledarutbildning i SKOOPI.

Finns det en kortfilm som berättar mer om processen?
Får vi ”bevis” på att vi är certifierade?

Ja, varje godkänt ASF får ett diplom, klistermärken att fästa i lokalen och givetvis bild att använda vid brevpapper eller egna sociala medier.

Hur länge gäller certifieringen?

Certifieringen är giltig i 2 år. Efter det går det att göra en kortare och enklare uppdatering som blir billigare och därmed förlänga certifieringens giltighet.

Är det ett krav att vara med på samtliga handledningstillfällen?

Nej det är inget krav att delta på alla handledningstillfällen men önskvärt och underlättar ert arbete. Varje ASF har även möjlighet till 60 min egen handledning för att få hjälp att klara av processen.

Hur skyddar jag våra ”företagshemligheter”?

Varje ASF som deltar, handledare och revisorer som deltar i certifieringen undertecknar ett ”Samarbets-och sekretessavtal” som reglerar skydd åt båda håll. Den information ni delar för att besvara alla krav i certifieringen kan endast ni själva se och er handledare (därefter er revisor som granskar den).

Behöver jag lämna ut personuppgifter till er och hur arbetar ni enligt GDPR?

Vi behöver inga personnummer på någon person i dokument ni visar till oss. Vi sparar inte era dokument på annat ställe än i Loops. Dessa kommer ni själva åt så länge ni (och SKOOPI) har konto kvar där.

Hur många ASF deltar i grupphandledningen?

Varje handledare har 5-6 ASF:er i sin grupp.

Är det fysiska träffar – och digitala?

Det är inga fysiska träffar, endast digitala. Detta underlättar för delaktigheten hos ASF samt minskar kostnad för resor, miljöpåverkan och är ett hållbart arbetssätt. Dessutom minskar risken för smittspridning av Coronaviruset.

Vilken teknik behöver vi ha på vårt ASF?

Ni behöver en dator ansluten till TV, större skärm eller projektor om ni är många som deltar. En snabb uppkoppling mot internet behövs. Även en extra bra mikrofon kopplad till er dator. Vissa använder en s.k konferensmikrofon som går att ställa på bord. Det är viktigt att både kunna se och höras under handledningen.

Hur går revisionen till i slutet?

När er handledare har checkat av så det finns svar i alla frågor meddelar hen er utsedda revisor som granskar alla era dokument. Revisorn återkommer med frågor om något fattas eller är otydligt och då behöver ni finnas tillgängliga att besvara dem. Revisorn är helt fristående från grupphandledningarna.

Kommer ni ha två certifieringsomgångar / år?

SKOOPI:s styrelse har beslutat att driva certifieringen framöver som en del i verksamheten. Det är därför det finns en deltagaravgift som ska finansiera de kostnader som finns för att genomföra certifieringen (facilitator, handledare, revisor och viss teknik som behövs). Under 2021-2022 får vi projektstöd från ESF för att forsätta utveckla och förbättra certifieringen!

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 070-683 64 91
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm