Finansiering när man är ett ASF

Här kommer vi att under ASF-Lyfters projekttid publicera artiklar och goda exempel på hur man kan ta sig an finansieringsfrågan och hitta lösningar, så håll utkik.

Aktuellt om
Finansieringslösningar

Att hitta finansiering om man är ett socialt företag är erkänt svårt och det är inte lättare för ett ASF. Delvis beror det nog på att den dubbla affärsmodellen kan vara s

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 070-683 64 91
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm