Kontakta Skoopi

Välkommen att kontakta oss!

Skoopi – intresseorganisation för arbetsintegrerande sociala företag

Postadress:
Box 2043, 103 11 Stockholm
Besöksadress:
Lilla Nygatan 13, 1 tr
Tel:
070-683 64 91
Mail: 
info@skoopi.coop

Mail ordförande: 
ulrica@skoopi.coop
Mail certifieringen: 
certifiering@skoopi.coop

Webben:
henrik.strom@skoopi.coop

Det går också bra att maila till ledamöterna i styrelsen. De arbetar ideellt med Skoopi så tänk på att ta hänsyn till att de kan vara på sina arbeten eller vara upptagna med annat när du ringer. Alla i styrelsen är mycket kunniga och kan hjälpa till att besvara frågor som rör arbetsintegrerande sociala företag.

Hitta hit

Lokala distrikt

Göteborg

Hemsida: http://www.skoopigr.se/
Kontakt: Pernilla Svebo
Tel: +46 010-707 93 01
Mail: pernilla@vagenut.coop

Stockholm

Hemsida: 
Kontakt: Oskar Rommel
Tel: 0736-61 04 29
Mail: oskar@m29.se

Västernorrland

Hemsida:
Kontakt: Roger Kangas
Tel: 070-673 38 07
Mail: roger@rogerkangas.se

Halland

Hemsida: https://www.skoopihalland.se/
Kontakt: –
Mail: info@skoopihalland.se 

Västmanland

Hemsida: 
Kontakt: Ulrica Persson
Tel: 070-683 64 91
Mail: ulrica@skoopi.coop

Dalarna

Hemsida: –
Kontakt: Sara Norrestam
Tel: –
Mail: info@skoopidalarna.se

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 070-683 64 91
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm