Det händer mycket för Skoopi och för våra arbetsintegrerande sociala företag. Här kan du ta del av aktuella händelser.

Skoopis nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför,eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden,på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder.Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar,där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där.Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans.Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel:073-650 21 30
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13,1 tr,Stockholm