ASF lyfterSKOOPI SÖKER DIGITAL PARTNER
INFÖR KOMMANDE PLATTFORMSBYGGE

SKOOPI SÖKER DIGITAL PARTNER
INFÖR KOMMANDE PLATTFORMSBYGGE

Målet med projektet är att bygga en digital plattform och en marknadsplats där ASF:erna och externa intressentgrupper möts samt vara en källa till information och stöd till båda grupperna för informationsinhämtning och förståelse.

Vi söker i första hand ditt ASF:s superkrafter. Har ni koll på WordPress, PHP, SQL och databashantering? Kolla in hela beskrivningen!

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 073-650 21 30
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm